پخش خودکار بعدی

توصیه به سرمایه گذاران - فردین آقابزرگی


فردین آقابزرگی: با مازاد منابعی که بین دو تا پنج سال به آن نیاز ندارید وارد بورس شوید. با ما بورس را بشناسید #آموزش #سهامداري #سرمايه_گذاري #فرهنگ_سازي #فرهنگ_سهامداري #فرهنگ_سرمايه_گذاري #شرکت_اطلاع_رساني_و_خدمات_بورس #بورس #سازمان_بورس #سازمان_بورس_و_اوراق_بهادار #آموزش_بازارسرمایه# توصیه_به_سرمایه_گذاران #فردین_آقابزرگی


برای نمایش ویدئو کد زیر را در صفحه خود قرار دهیدبرای ارسال نظر خود لطفا وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید.
ورود به سایت عضویت