پخش خودکار بعدی

معرفی شرکت های موجود در سبد سهام عدالت - محمد رحمان گائینی عضو هیئت مدیره شرکت فجر انرژی خلیج فارس


#سهام_عدالت #معرفی_شرکتهای_موجود_در_سبد_سهام_عدالت #شرکت_فجر_انرژی_خلیج_فارس #محمد_رحمان_گائینی #شرکت_اطلاعرسانی_و_خدمات_بورس #سازمان_بورس_و_اوراق_بهادار


برای نمایش ویدئو کد زیر را در صفحه خود قرار دهیدبرای ارسال نظر خود لطفا وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید.
ورود به سایت عضویت