پخش خودکار بعدی

دوره های آموزشی بلندمدت بازار سرمایه -MBA و DBA بازار سرمایه


برگزاری دوره های حرفه ای بازار سرمایه #اطلاع_رسانی #دوره‌های_آموزشی #MBA #DBA #سواد_مالی #آموزش #سهامداری #سرمایه_گذاری #فرهنگ_سازی #فرهنگ_سهامداری #فرهنگسرمایهگذاری #شرکتاطلاعرسانیوخدمات_بورس #بورس #سازمان_بورس #سازمانبورسواوراقبهادار #یاسر_فلاح #مدیرعاملشرکتاطلاعرسانیوخدماتبورس با ما بورس را بشناسید. @Sidsco.info


برای نمایش ویدئو کد زیر را در صفحه خود قرار دهیدبرای ارسال نظر خود لطفا وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید.
ورود به سایت عضویت