عصر سهام داری- قسمت 33: تابلوخوانی (قسمت اول) (سه شنبه 12 اسفند 1399)
24:12
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 33: تابلوخوانی (قسمت اول) (سه شنبه 12 اسفند 1399)

عصر سهام داری- قسمت 31: آشنایی با معاملات برخط (آنلاین) (دوشنبه 11 اسفند 1399)
22:29
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 31: آشنایی با معاملات برخط (آنلاین) (دوشنبه 11 اسفند 1399)

عصر سهام داری- قسمت 30: شرایط پذیرش و عرضه کالا ها و حامل های انرژی در بورس های کالایی (دوشنبه 11 اسفند 1399)
25:06
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 30: شرایط پذیرش و عرضه کالا ها و حامل های انرژی در بورس های کالایی (دوشنبه 11 اسفند 1399)

عصر سهام داری- قسمت 29: شرایط پذیرش و عرضه شرکت ها در بورس های اوراق بهادار(دوشنبه 11 اسفند 1399)
20:25
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 29: شرایط پذیرش و عرضه شرکت ها در بورس های اوراق بهادار(دوشنبه 11 اسفند 1399)

عصر سهام داری- قسمت 26: ابزارهای قابل معامله در بازارهای سرمایه (صندوق پروژه) (سه شنبه 14 بهمن 1399)
25:32
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 26: ابزارهای قابل معامله در بازارهای سرمایه (صندوق پروژه) (سه شنبه 14 بهمن 1399)

عصر سهام داری- قسمت 25: امتیازات تسهیلات مسکن (سه شنبه 14 بهمن 1399)
23:59
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 25: امتیازات تسهیلات مسکن (سه شنبه 14 بهمن 1399)

به وقت تحلیل - بررسی ملاک های رتبه بندی شرکت های بازار پایه ( یکشنبه 12 بهمن 1399 )
31:00
۰ بازدید

به وقت تحلیل - بررسی ملاک های رتبه بندی شرکت های بازار پایه ( یکشنبه 12 بهمن 1399 )

عصر سهام داری- قسمت 24: تأمین مالی طرح های نوآورانه
23:03
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 24: تأمین مالی طرح های نوآورانه

عصر سهام داری- قسمت 22: ابزار نوین مالی (قرارداد آتی سهام)
25:12
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 22: ابزار نوین مالی (قرارداد آتی سهام)

عصر سهام داری-  قسمت 21:  انواع روش های تامین مالی در بازار سرمایه
25:12
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 21: انواع روش های تامین مالی در بازار سرمایه

عصر سهام داری- قسمت 20: انواع روش های تامین مالی در بازار سرمایه
0:00
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 20: انواع روش های تامین مالی در بازار سرمایه

عصر سهام داری- قسمت 19: آشنایی با فرآیندهای امور عملیات سهامداران
25:16
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 19: آشنایی با فرآیندهای امور عملیات سهامداران

عصر سهام داری- قسمت 18: آشنایی با مفاهیم کلیدی بازارسرمایه
25:20
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 18: آشنایی با مفاهیم کلیدی بازارسرمایه "افزایش سرمایه"

عصر سهام داری- قسمت 17: آشنایی با مفاهیم کلیدی بازارسرمایه
21:43
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 17: آشنایی با مفاهیم کلیدی بازارسرمایه "مجامع"

عصر سهام داری- قسمت 16: آشنایی با مفاهیم کلیدی ریزساختارهای بازار سرمایه (قسمت دوم)
20:35
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 16: آشنایی با مفاهیم کلیدی ریزساختارهای بازار سرمایه (قسمت دوم)

عصر سهام داری- قسمت 15: آشنایی با مفاهیم کلیدی ریزساختارهای بازار سرمایه (قسمت اول)
21:22
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 15: آشنایی با مفاهیم کلیدی ریزساختارهای بازار سرمایه (قسمت اول)

عصر سهام داری - قسمت 14: آشنایی با نحوه خرید و فروش سهام در بورس
25:14
۰ بازدید

عصر سهام داری - قسمت 14: آشنایی با نحوه خرید و فروش سهام در بورس

عصر سهام داری- قسمت 13: آشنایی با مفهوم و خدمات سبدگردانی
21:51
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 13: آشنایی با مفهوم و خدمات سبدگردانی

عصر سهام داری- قسمت 12: انتقال قهری سهام اشخاص متوفی به وراث قانونی
25:26
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 12: انتقال قهری سهام اشخاص متوفی به وراث قانونی

عصر سهام داری- قسمت 11: نحوه ثبت نام در سامانه سجام - صفری مقدم
24:58
۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 11: نحوه ثبت نام در سامانه سجام - صفری مقدم