عصر سهام داری- قسمت 1:  آموزش مفاهیم اولیه سرمایه گذاری - ابزارهای نوین معاملاتی در بورس- قوانین معاملاتی در بورس - مباحث حقوقی
24:29
۲۶۸ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 1: آموزش مفاهیم اولیه سرمایه گذاری - ابزارهای نوین معاملاتی در بورس- قوانین معاملاتی در بورس - مباحث حقوقی

عصر سهام داری- قسمت 27: ابزارهای معاملاتی بورس های کالایی ( گواهی سپرده) (چهارشنبه 15 بهمن 1399)
24:45
۱۷۶ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 27: ابزارهای معاملاتی بورس های کالایی ( گواهی سپرده) (چهارشنبه 15 بهمن 1399)

عصر سهام داری- قسمت 32: فرآیند تسویه در بورس های اوراق بهادار (دوشنبه 11 اسفند 1399)
19:25
۶۰ بازدید

عصر سهام داری- قسمت 32: فرآیند تسویه در بورس های اوراق بهادار (دوشنبه 11 اسفند 1399)