انواع صندوق های سرمایه گذاری- مهدی دلبری
18:57
۱۷۱ بازدید

انواع صندوق های سرمایه گذاری- مهدی دلبری

 آشنایی با ساختار بازار سرمایه و تاریخچه بورس
33:21
۲۴۲ بازدید

آشنایی با ساختار بازار سرمایه و تاریخچه بورس

نکات کلیدی برای تازه واردهای بورس - آقای دکتر قالیباف رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
40:10
۱۸۹ بازدید

نکات کلیدی برای تازه واردهای بورس - آقای دکتر قالیباف رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار