آموزش اصول مقدماتی بورس -قسمت 2 (بررسی ویژگی های سهام- بهنام بهزادفر)
2:09
۱۱.۲K بازدید

آموزش اصول مقدماتی بورس -قسمت 2 (بررسی ویژگی های سهام- بهنام بهزادفر)

اوراق اختیار فروش تبعی (بخش دوم)
3:23
۶۱۵ بازدید

اوراق اختیار فروش تبعی (بخش دوم)

نمابورس - معرفی اوراق اختیار فروش تبعی
3:23
۳۱۸ بازدید

نمابورس - معرفی اوراق اختیار فروش تبعی