بورس چیست؟
1:37
۲K بازدید

بورس چیست؟

مزایای حضور شرکت ها و سرمایه گذاران از طریق بورس
3:02
۱.۳K بازدید

مزایای حضور شرکت ها و سرمایه گذاران از طریق بورس

 تاریخچه پیدایش بورس در ایران و جهان
3:21
۱.۱K بازدید

تاریخچه پیدایش بورس در ایران و جهان