بورس چیست؟
1:37
۷۲۹ بازدید

بورس چیست؟

 تاریخچه پیدایش بورس در ایران و جهان
3:21
۴۹۳ بازدید

تاریخچه پیدایش بورس در ایران و جهان

 بازارهای مالی
3:19
۲۷۳ بازدید

بازارهای مالی