الفبای بورس-مزایای سرمایه گذاری در بورس- قسمت سوم
6:45
۷۹۹ بازدید

الفبای بورس-مزایای سرمایه گذاری در بورس- قسمت سوم

الفبای بورس- مزایای بورس برای سرمایه پذیران
6:52
۱۱۶ بازدید

الفبای بورس- مزایای بورس برای سرمایه پذیران

FINTECH2019- طراحی ایده های کسب و کار و شرکت در مسابقه در FINEX2019
1:30
۲۶۱ بازدید

FINTECH2019- طراحی ایده های کسب و کار و شرکت در مسابقه در FINEX2019