آموزش اصول مقدماتی بورس -قسمت 1 (بررسی تاریخچه بورس در ایران و در دنیا- مژگان نوروزی)
3:15
۱۳.۴K بازدید

آموزش اصول مقدماتی بورس -قسمت 1 (بررسی تاریخچه بورس در ایران و در دنیا- مژگان نوروزی)

آموزش اصول مقدماتی بورس -قسمت 3  (معرفی ارکان بازار سرمایه- سیدروح اله حسینی مقدم)
19:57
۱۰.۲K بازدید

آموزش اصول مقدماتی بورس -قسمت 3 (معرفی ارکان بازار سرمایه- سیدروح اله حسینی مقدم)

آموزش اصول مقدماتی بورس -قسمت 4  (قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه- وحید واشقانی فراهانی)
9:58
۷K بازدید

آموزش اصول مقدماتی بورس -قسمت 4 (قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه- وحید واشقانی فراهانی)